DISCLAIMER

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van SuperMana. Publiceren,  kopiëren of opslaan van de website en alle onderdelen zonder uitdrukkelijke toestemming SuperMana is verboden.

Ondanks dat de op deze website getoonde informatie door SuperMana met uiterste zorgvuldigheid samengesteld wordt, kan SuperMana echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze gepubliceerde informatie.

SuperMana houdt de info op deze website up-to-date, en heeft het alleen-recht om, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving, wijzingen door te voeren. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Typefouten en/of foutieve prijzen zijn voorbehouden
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

SuperMana sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.